BIP

uchwała nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:21 Barbara Dudek
Powrót na górę