BIP

uchwała nr XXV/166/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:22 Barbara Dudek
09-03-2015, 11:18 Barbara Dudek
Status: 
nieobowiązujący
Data aktu prawnego: 
2012-12-14
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz.2012.7503 z dn. 19.12.2012
uchwała nr XXV/166/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik
Powrót na górę