BIP

UCHWAŁA NR XXXI/256/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2022

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:31 Anna Nieużytek
Powrót na górę