BIP

UCHWAŁA NR XXXIX/255/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-04-2014, 14:19 Barbara Dudek
09-04-2014, 14:28 Barbara Dudek
12-06-2014, 12:20 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2014-01-30
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.667 Ogłoszony: 2014-02-04
UCHWAŁA NR XXXIX/255/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę