BIP

UCHWAŁA NR XXXIX/256/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim prog

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-04-2014, 14:22 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Skorowidz: 
Data aktu prawnego: 
2014-01-30
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.668 Ogłoszony: 2014-02-04
UCHWAŁA NR XXXIX/256/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Powrót na górę