BIP

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-03-2015, 11:12 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-09-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.5345 Ogłoszony: 2014-09-29
UCHWAŁA NR XLIV/306/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę