BIP

Koło Gospodyń Wiejskich "Bystrzanki" w Bystrej Podhalańskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podh.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej rozpoczęło działalność w 1967r. W początkowym okresie liczba czynnych członkiń wynosiła około 100 osób. W tym czasie działalność Koła polegała na sprowadzaniu i odchowywaniu drobiu, z której to działalności korzystała większość członkiń.

Koło organizowało na terenie wsi różne szkolenia, kursy np. szycia, gotowania.

Obecnie koło współpracuje z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury Promocji Turystyki i Sportu, Strażą Pożarną, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami z terenu gminy.

KGW "Bystrzanki" reprezentuje Gminę Bystra-Sidzina na terenie powiatu i województwa, biorąc udział w dożynkach, konkursach śpiewu, konkursach potraw regionalnych oraz uroczystościach kościelnych.

W 2007 r. Koło Gospodyń Wiejskich Bystra obchodziło uroczystości 40-lecia swojej działalności. Z tej okazji kilka zasłużonych członkiń zostało uhonorowanych odznaką „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”.

Głównym zadaniem KGW "Bystrzanki" jest poznawanie i pielęgnowanie regionalnej kultury oraz promocja Gminy Bystra-Sidzina, ale także nawiązywanie kontaktów, współpracy, przyjaźni z innymi Kołami, wzajemne dzielenie się umiejętnościamiw atmosferze przyjaznego i radosnego spędzania czasu.kontakt:

Janina Szewczyk, tel. 18 26 81 325

Adres: 
34-235  Bystra Podhalańska
Polska
Powrót na górę