BIP

Związek Podhalan - Oddział w Bystrej Podhalańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Związek Podhalan Oddział w Bystrej Podhalańskiej

Oddział Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej powstał w 2012 r.  Pomysłodawcą jego założenia był ówczesny proboszcz bystrzańskiej parafii, ks. Stanisław Dolasiński, który był równocześnie pierwszym kapelanem Oddziału. Obecnie funkcję kapelana piastuje ks. Kanonik mgr lic. Adam Byrski.

Dużym wsparciem w procesie powstawania Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej był ówczesny Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, pan Maciej Motor-Grelok.

Pierwszym Prezesem Oddziału został wybrany pan Grzegorz Knapczyk, a po jego rezygnacji, funkcja ta powierzona została pani Helenie Skupień. Aktualnie Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej jest pan Marek Ryś.  

29 stycznia 2012 roku w kościele pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, odbyła się msza święta, w czasie której nastąpiło zaprzysiężenie nowo powstałego Związku Podhalan.

Członkowie Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej z powodzeniem działają na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Włączają się czynnie w szereg wydarzeń na terenie gminy. Podejmują trud przygotowania uroczystości Święta Bystrej na cześć bł. Stanisława Pyrtka, jednego ze 108 męczenników II Wojny Światowej, a także angażują się w pomoc w organizacji dożynek parafialnych oraz gminnych. Związek Podhalan podejmuje również posługę w Parafii św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej włączając się czynnie w liturgię mszy świętych, przygotowując ich oprawę muzyczną. Dbając o krzewienie góralszczyzny, organizacja obejmuje w swej działalności również popularyzację gwary, muzyki i tańca regionalnego. Zajęcia zespołu regionalnego „Bystrzański Groń” są cyklicznie prowadzone przez instruktora zespołów folklorystycznych, panią Zofię Sowę.

W czerwcu 2022 roku podczas imprezy plenerowej "Święto Bystrej", Oddział Związku Podhalan zaprezentował inscenizację traktującą o dawnych zwyczajach i wykonywanych siłami rąk ludzkich pracach polowych, takich jak sianokosy i kopienie siana.

Widowisko zostało przyjęte z entuzjazmem publiczności, co zainspirowało jego wykonawców do utrwalenia go na filmie. Nagrania powstawały na terenie Skansenu w Sidzinie oraz „zagonów” uprawianych w Bystrej Podhalańskiej. W aktorów, wcielili się sami członkowie Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej. Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialna była opiekunka merytoryczna – pani Zofia Sowa. Za kamerą stanęli operatorzy z TV Orawa, pan Bronisław Kowalczyk i Kamil Kuś. Kilka scen nakręciła również pani Anna Nieużytek. Dużego merytorycznego wsparcia i pomocy w realizacji przedsięwzięcia udzieliła dyrektor Muzeum Kultury Ludowej – pani Jadwiga Czarny. Nakładem pracy całego zespołu ludzi, powstał film „Piyrsy pokos na Świynty Jon”.

 

Kontakt:

Prezes Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej: Marek Ryś  tel. 504 534 407,  

Adres: 
Polska
Powrót na górę