BIP

Wiosna – czas porządków i sprzątania

12-05-2023, 13:54 -- redaktor

Zaśmiecanie lasu, terenów zielonych, potoków i rzek poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to m.in. grzywna, jest obciążeniem i zagrożeniem dla naturalnego środowiska. Powinniśmy reagować widząc takie zjawisko. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy lub zgłaszając takie miejsce za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z narzędzi kontaktu z policjantami, z których może skorzystać każda osoba, mająca dostęp do Internetu. Za pomocą tego narzędzia w prosty sposób można poinformować policjantów o różnych zagrożeniach, jakie zostały zaobserwowane w danej okolicy, m.in. o miejscach, w których dochodzi do aktów wandalizmu czy zaśmiecania. Dzięki tej informacji, płynącej bezpośrednio od mieszkańców, policjanci będą mogli objąć odpowiednim nadzorem wskazane lokalizacje.

W sprawach pilnych i nagłych, szczególnie dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, ze służbami należy kontaktować się za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Za pośrednictwem aplikacji KMZB należy zgłaszać sprawy, które nie wymagają bezpośredniej i natychmiastowej interwencji policjantów.

W walce o czystość środowiska naturalnego ogromnym problemem, są wyrzucane śmieci przy trasach turystycznych i drogach. Osoby stosujące ten proceder, czują się bezkarne w miejscach, gdzie nie ma zabudowań i wydaje się, że „nikt nie zauważy” ich postępowania. Leśnicy przypominają, że rozrzucone śmieci w lesie niosą poważne zagrożenie dla całego świata zwierząt i roślin. Szkodliwe substancje wylewane i wysypywane w lesie mogą bez problemu dostać się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Drobne odpadki, a także torebki foliowe mogą zostać połknięte przez zwierzęta i prowadzić do ich śmierci, a odłamki szkła lub metalu mogą powodować ich okaleczenia. Dlatego zwracajmy uwagę, by nie wyrzucać śmieci do lasu! Idąc na wycieczkę zabierajmy ze sobą swoje odpadki. Skoro w jedną stronę można nieść pełne opakowanie, to wracając można także je wziąć ze sobą puste. Jest wówczas zdecydowanie lżejsze.

W ramach systemu gospodarowania odpadami, podczas przeprowadzanych zbiórek odpadów oddawanych przez mieszkańców, nie ma wskazanych limitów, dotyczących ilości wystawianych odpadów z gospodarstw domowych. Ponadto, śmieci wielkogabarytowe w roku 2023 będą odbierane spod nieruchomości raz w roku, w dniu zbiórki odpadów komunalnych według harmonogramu. Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych z danego gospodarstwa należy złościć do Urzędu osobiście do pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerem 182681220 wew. 123. Zgłoszenia przyjmowane będą do środy poprzedzającej daną zbiórkę odpadów komunalnych.

W okresie wiosennym i letnim należy zadbać również o bezpieczeństwo na drogach. Na prywatnych posesjach, rosną krzewy i drzewa, które nie powinny zasłaniać zakrętów, znaków drogowych, tablic informacyjnych czy też oświetlenia ulicznego. Istotne jest wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez właścicieli takich terenów, by niedostateczna widoczność nie prowadziła do wypadków i nie utrudniała poruszania się po drogach. Generalnie za drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym odpowiada zarządca drogi, natomiast za te rosnące poza pasem – właściciel nieruchomości, na której się one znajdują. Jeśli właściciel sam ich nie usuwa, a zagrażają one ruchowi drogowemu, należy zawiadomić zarządcę drogi. W przypadku drogi gminnej zarządcą jest wójt, powiatowej – zarząd powiatu, wojewódzkiej – zarząd województwa, a krajowej – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Z kolei za drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, czyli drogi wewnętrzne, odpowiada zarządca terenu, na którym są położone. (A.N.)

 

piątek, 12 Maj, 2023
Powrót na górę