BIP

Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

03-01-2020, 13:17 -- redaktor

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości nie będzie można deklarować oddawania odpadów bez segregacji. Tym samym każdy mieszkaniec zobowiązany jest  do zbierania odpadów w sposób selektywny.

To nie jedyna zmiana, od nowego roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy Bystra-Sidzina obowiązywać będą wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. To problem, z którym borykają się wszystkie samorządy.

Od 2018 roku nie tylko nastąpił znaczny wzrost cen odbioru odpadów w regionalnych sortowniach, ale także sortownie z naszego terenu nie są w stanie przyjmować tak dużych ilości odpadów i konieczne jest wywożenie odpadów na znacznie większe odległości. Problemy te miały bezpośredni wpływ na wartość ofert cenowych złożonych przez firmy przystępujące do przetargu na odbiór odpadów z naszej gminy. Wzrosła również ilość odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców naszej gminy. W 2017 roku odebranych było około 900 ton, natomiast w roku 2018 oddano aż 1600 ton odpadów. Opłata Marszałkowska za składowanie odpadów komunalnych z roku na rok także systematycznie wzrasta.  W 2018 roku firmy odbierające odpady płaciły 140 zł za tonę odpadów, w 2019 r. 170 zł , natomiast w 2020 roku stawka wyniesie aż 270 zł za tonę.

Mając na względzie powyższe fakty, Rada Gminy zmuszona była do podjęcia decyzji o dostosowaniu stawek do realnych kosztów.

Przyjęte uchwałami nowe stawki opłaty od 2020 roku przedstawiają się następująco:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

 • 19,00 zł od osoby miesięcznie za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów ustala się podwyższoną stawkę tj. 76,00 zł od osoby miesięcznie.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty tj. 1,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zbierają bioodpady w przydomowych kompostownikach.  Skorzystanie z tej ulgi wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe, zakłady produkcyjne, budowlane, itp.)

 1. worek o pojemności 120 l w wysokości 16,00 zł,
 2. worek o pojemności 240 l w wysokości 32,00 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 54,00 zł,
 4. pojemnik IGLOO o pojemności 1,5 m3(1500 l)  w wysokości 73,00 zł,
 5. pojemnik (kontener KP 5) o pojemności 4,5 m3 (4500 l) w wysokości 220,00 zł,
 6. pojemnik (kontener KP 7) o pojemności 6,5 m3(6500 l)  w wysokości 319,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

 1. za worek o pojemności 120 l w wysokości 64,00 zł,
 2. za worek o pojemności 240 l w wysokości 128,00 zł,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 216,00 zł,
 4. pojemnik IGLOO o pojemności 1,5 m3(1500 l) w wysokości 292,00 zł,
 5. pojemnik (kontener KP 5) o pojemności 4,5 m3 (4500 l) w wysokości 880,00 zł,
 6. pojemnik (kontener KP 7) o pojemności 6,5 m3(6500 l) w wysokości 1.276,00 zł.

 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez część roku:

 • 150,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

Jeżeli mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej przez część roku nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych stawka wynosi 600,00 zł rocznie.

Zmiana stawki nie wymaga składania nowej deklaracji gdyż każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma stosowne zawiadomienie z indywidualnie podaną miesięczną wysokością opłaty. Przypominamy natomiast o konieczności złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Przypominamy także, że w 2020 roku zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych.  W styczniu odpady w Bystrej Podhalańskiej odebrane zostaną w piątek, 10 stycznia, a w Sidzinie w sobotę, 11 stycznia.  Szczegółowy harmonogram na cały rok przedstawia się następująco:

Ponadto odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2020 roku będą odbierane 17 kwietnia  i 16 października.

Zapewne większość z nas wie, że segregacja śmieci wpływa pozytywnie na środowisko. Posegregowane odpady możemy poddać recyklingowi, dzięki czemu oszczędzamy surowce naturalne i nie niszczymy przyrody. Zgodnie ze znowelizowaną  Ustawą o utrzymaniu czystości, Gmina z każdym kolejnym rokiem musi osiągać coraz to wyższe poziomy recyklingu. Prawidłowa segregacja „u źródła”, w naszych domach ma ogromne znaczenie dla sprostania  stawianym wymaganiom prawnym.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o zasadach prawidłowej segregacji śmieci. Stosujmy się do poniższych zasad, a za jakiś czas prawidłowe segregowanie odpadów będzie już tylko naszym zdrowym nawykiem.

      

piątek, 3 Styczeń, 2020
Powrót na górę