BIP

Informacja w sprawie organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Bystra-Sidzina w dniu 7 kwietnia 2024r.

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DO LOKALU

WYBORCZEGO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 1 i NR 2 w Bystrej Podhalańskiej

 w dniu 7 kwietnia 2024r.

Kurs

Godziny

Bystra Podhalańska    -  Knapikowa

9:00

14:00

                                    - PKP

9:02

14:02

                                    - Majerzowa

9:04

14:04

                                    - Traczowa

9:20

14:20

                                    - Radoniowa

9:22

14:22

                                    - Jaskółkowa Górna

9:24

14:24

                                     - Kowalczykowa

9:45

14:45

                                     - Smętkowa

9:47

14:47

                                     -Talapkowa

9:50

14:50

                                                 

 

 

KURS POWROTNY

w kierunku Jordanowa

10:00

15:00

w kierunku Osielca

10:20

15:20

w kierunku Sidziny

10:45

15:45

 

 

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DO LOKALU

WYBORCZEGO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 3 i NR 4 w Sidzinie

w dniu 7 kwietnia 2024r.

Kurs

Godziny

Sidzina                     -  Sołtystwo

11:00

16:00

                                 - Gorylowa

11:02

16:02

                                 - Centrum

11:04

16:04

                                  - Przybysie

11:15

16:15

                                 - Sidzinka Mała

11:50

16:50

                                 - Hampel

11:52

16:52

                                 - Górna

11:54

16:54

                                  - Draby

11:56

16:56

                                  - Jarominy Migasy

11:25

16:25

                                  -Sołtystwo

11:30

16:30

                                  -Dom Wczasów Dzie.

12:15

16:15

                                  -Podleśna

12:17

16:17

                                  - Dąb         

12:30

16:30

KURS POWROTNY

w kierunku Bystrej Podhalańskiej

12:30

17:30

w kierunku Przybysie

12:30

17:30

W kierunku Jarominy Migasy

12:30

17:30

W kierunku Sidzinka Mała

13:00

18:00

w kierunku Wielka Polana

13:20

18:20

Pełna informacja  - BIP

 

Powrót na górę