BIP

Informacja w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Bystra i Sidzina oraz zgłaszania kandydatów na sołtysa i do rad sołeckich

Wójt Gminy Bystra-Sidzina zawiadamia mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina, iż zgodnie z Uchwałą Nr III/18/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2014 r. ,wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się w dniu 15 lutego 2015 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym  przyjętym wyżej wymienioną uchwała, zgłoszenia kandydatów na sołtysa i rad sołeckich oraz obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w Bystrej-Sidzinie  mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej nr 373, pok. nr 1, nr tel. 18 26 81220 wew. 115 w godzinach pracy Urzędu,  w tym:

  1. zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Bystrej i Sidzinie w terminie do 22 stycznia 2015 r.;
  2. zgłoszenia kandydatów na sołtysa  oraz kandydatów na członków  rad sołeckich w terminie do dnia 30 stycznia 2015 r.

Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina  lub ze strony internetowej Urzędu (BIP).

Nad całością wyborów czuwa Gminna Komisja Wyborcza, która współpracuje z Wójtem Gminy podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z wyborami.

Wybory kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków rad sołeckich przeprowadzą obwodowe komisje  wyborcze w lokalach wyborczych   w dniu 15 lutego 2015 r. w godz. od 7.00 do 20.00.

Szczegółowe informacje w sprawie wyborów udziela Maria Galicka – Sekretarz Gminy, nr tel. 18 26 81 220 wew. 113.

Powrót na górę