BIP

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej informuje, iż w związku z wejściem w życie 16 czerwca 2014r. uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z posiadającym co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju, ze szczegółowymi informacjami na temat zniżek oferowanych przez KDR można się zapoznać na stronie internetowej rodzina.gov.pl, dane te są cały czas aktualizowane.

Wnioski o wydanie KDR można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrej w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Do wniosku należy dołączyć: dowody osobiste rodziców, kserokopię aktów urodzenia dzieci, w przypadku członków rodziny powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o statusie ucznia lub studenta, w przypadku osób niepełnosprawnych aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać również pod numerem telefonu: 18 26 81 576.

Powrót na górę