BIP

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Bystra-Sidzina

Gmina Bystra-Sidzina po raz kolejny wnioskowała o dotację celową ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W bieżącym roku to Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej będzie mogła otrzymaną kwotę wsparcia 12 000,00 zł oraz 3 000,00 zł wkładu własnego przeznaczyć na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi (w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych)

– zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej

– realizację działań promujących czytelnictwo (w szczególności organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów).

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Powrót na górę