BIP

Stypendia szkolne

Urząd Gminy Bystra-Sidzina informuje, że od dnia 16 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.  realizowane będą wypłaty stypendiów szkolnych dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020. Stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lub przelewem na podane we wniosku konto osobiste, poprzez refundacje przedłożonych w Urzędzie Gminy  Bystra-Sidzina – pok. nr 12 odpowiednich faktur lub rachunków.

Powrót na górę