BIP

Przebudowa kotłowni zakończona

28-09-2023, 15:15 -- redaktor

ZAKOŃCZONO INWESTYCJĘ PN.„OBNIŻENIE NISKIEJ EMISJI W GMINIE BYSTRA-SIDZINA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA BIOMASOWĄ OPALANĄ ZRĘBKAMI DRZEWNYMI”

 

21 września 2023 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Obniżenie niskiej emisji w gminie Bystra-Sidzina poprzez przebudowę kotłowni węglowej na biomasową opalaną zrębkami drzewnymi”.

Głównym celem zadania była zmiana zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej, tj.: Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Publicznego zlokalizowanych w centrum miejscowości Sidzina, poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii cieplnej.

Zmiana ta polegała na:

  • Modernizacji istniejącej kotłowni na nowoczesną biomasową pracującą w układzie automatycznym;
  • Budowę 1 odcinka sieci ciepłowniczej
  • Modernizacje układu hydraulicznego w budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Samorządowego.
  • Instalacje pomiaru zużycia ciepła dla odbiorców i węzłów jedno lub dwufunkcyjnych

    w budynkach zasilanych z kotłowni.

Dotychczas eksploatacja istniejących źródeł ciepła była zarówno kosztowna jak i uciążliwa dla użytkowników i mieszkańców oraz stanowiła obciążenie dla środowiska.

Budynki objęte zakresem inwestycji zasilane były w ciepło z indywidualnych kotłowni zlokalizowanych w kondygnacjach piwnicznych, opalanych węglem groszkiem.

Moc cieplna zainstalowana w ww. budynkach wynosiła dotychczas:

  • 125kW w budynku Ośrodka Zdrowia
  • 100kW w budynku Przedszkola

Całkowita moc dotychczas istniejących źródeł wynosiła 225kW, po modernizacji wynosi 250kW.

Po zakończeniu inwestycji, w zmodernizowanej kotłowni  znajduje się kocioł na biomasę firmy HERZ wraz z automatycznym układem podawania paliwa oraz zostały zamontowane elementy automatyki takie jak: regulatory z modułami obsługowymi, mieszacze, zawory mieszające, pompy obiegowe c.o., jak i kotłowe, które sprzęgnięte ze sobą w jeden układ gwarantują uzyskanie niezawodnej pracy i niezbędnych parametrów pracy kotłowni.

Wybudowanie nowoczesnej, ekologicznej kotłowni opartej na energooszczędnych kotłach wyposażonych w automatyczną, elektroniczną regulację czynnika grzewczego, spowoduje korzyści wpływające na oszczędność energii cieplnej, elektrycznej oraz w znacznym stopniu zredukuje zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza atmosferycznego.

Zadanie pod nazwą: „Obniżenie niskiej emisji w gminie Bystra-Sidzina poprzez przebudowę kotłowni węglowej na biomasową opalaną zrębkami drzewnym” zostało zrealizowane przy wsparciu  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 167 270,00 zł, przy czym na ich wykonanie Gmina Bystra-Sidzina pozyskała dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł, co stanowi 68,5% kosztów całkowitych. Pozostałe środki w wysokości 367 270,00 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy.(K.M.)

 

czwartek, 28 Wrzesień, 2023
Powrót na górę