BIP

UCHWAŁA Nr XIII/82/07 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
28-01-2014, 11:21 Barbara Dudek
09-07-2014, 14:18 Barbara Dudek
Status: 
nieobowiązujący
Data aktu prawnego: 
2007-11-29
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz. Nr 946 poz. 6515 z dn14.02.3007
UCHWAŁA Nr XIII/82/07 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny i logopeda
Załączniki do pobrania: 
Powrót na górę