BIP

Szkoły, jednostki organizacyjne

UCHWAŁA NR XXXIX/313/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach...

UCHWAŁA NR XXXIX/313/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra – Sidzina

UCHWAŁA NR XXXIX/312/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych ...

UCHWAŁA NR XXXIX/312/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy i logopeda.

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra- Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny, doradca zawodowy i logopeda

UCHWAŁA NR XIV/100/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XIV/100/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Strony

Zapisz się do RSS - Szkoły, jednostki organizacyjne
Powrót na górę