BIP

UCHWAŁA NR XLIII/299/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
26-08-2014, 07:52 Barbara Dudek
26-08-2014, 07:52 Barbara Dudek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2014-08-18
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
DZ. URZ. WOJ. 2014.4546 z dn. 2014-08-18
UCHWAŁA NR XLIII/299/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina
Powrót na górę