BIP

UCHWAŁA NR XXVI/209/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 13:33 Anna Nieużytek
15-03-2023, 13:40 Anna Nieużytek
Powrót na górę