BIP

Gospodarka komunalna

UCHWAŁA NR XXII/181/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXII/181/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XXII/180/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki

UCHWAŁA NR XXII/180/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XX/165/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XX/165/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam

UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- S

UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa

UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieru

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- Sidzina

UCHWAŁA NR XII/92/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawk

UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypo

UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności pr

UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 5 grudnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Strony

Zapisz się do RSS - Gospodarka komunalna
Powrót na górę