BIP

UCHWAŁA NR XXX/243/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:07 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2022-02-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2022 poz. 1636 z 8.03.2022
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Powrót na górę