BIP

UCHWAŁA NR XXVI/211/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 13:38 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2021-11-25
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. poz. 6958 z 1.12.2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Powrót na górę