BIP

UCHWAŁA NR XXX/244/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 14:25 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2022-02-24
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2022 poz. 1637 z 8.03.2022
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót na górę