BIP

UCHWAŁA NR XXVI/212/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 13:44 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2021-11-25
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. poz. 6959 z 1.12.2021
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót na górę