BIP

UCHWAŁA NR XXVI/210/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzi

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
15-03-2023, 13:36 Anna Nieużytek
15-03-2023, 13:40 Anna Nieużytek
Powrót na górę