BIP

uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
29-01-2014, 12:31 Barbara Dudek
Powrót na górę