BIP

UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
16-05-2018, 07:52 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2018-04-26
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz.Urz. 2018 poz. 3525
UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
Powrót na górę