BIP

30 lat samorządu terytorialnego

27-05-2020, 10:42 -- redaktor

 

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30-tą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Początkowo wieś Bystra (obecnie Bystra Podhalańska) i Sidzina wchodziły w skład Gminy Jordanów. Przemiany społeczno- gospodarcze na początku lat 90-tych XX w. przyczyniły się do powstania idei wśród radnych odnośnie usamodzielnienia się obydwu wsi w ramach wspólnej, nowej gminy.  Z dniem 1 kwietnia 1992 roku zaczęła funkcjonować Gmina Bystra-Sidzina, której siedzibą został budynek OSP w Bystrej Podhalańskiej. Odtąd, gmina intensywnie się rozwijała. Ideą było stworzenie miejsca, gdzie się dobrze żyje, pracuje i odpoczywa.

Pierwszym wójtem został Zbigniew Podsadecki, który pełnił tę funkcję do 1999 r. W kolejnych latach 1999-2002 urząd Wójta sprawował Andrzej Basiura. Jego następcą na kolejne 12 lat został Aureliusz Kania. Od 2014 roku do chwili obecnej Wójtem Gminy Bystra-Sidzina jest Stanisław Tempka.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Stokłosa. W kadencji 1998-2002 Radzie przewodniczyła pani Franciszka Rapacz. Od 2002 r. do 2011 r. funkcję tę pełnił Jan Motor, a od 2011 do 2014 r. Krzysztof Drobny. Od 2014 r. do 2018 Przewodniczącym Rady ponownie był Jan Motor. Od 2018 roku do chwili obecnej Radzie przewodniczy pani Dorota Kowalik.

Od początku istnienia Gminy Bystra-Sidzina priorytetowymi zadaniami były inwestycje drogowe, komunalne oraz służące poprawie życia społeczno-kulturowego.

W okresie funkcjonowania gminy znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa m.in. poprzez remonty dróg gminnych, budowę ronda oraz współfinansowanie remontów dróg powiatowych i budowy chodników. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej ważnymi inwestycjami była budowa wodociągów: „Centrum Sidzina”, „Centrum Bystra” oraz „Mostów Bystra”.

Od 1994 roku Gmina Bystra-Sidzina przejęła zadania oświatowe, nieustannie poprawiając zaplecze lokalowe szkół i przedszkoli. Ważniejszymi zadaniami z tego zakresu była dobudowa do istniejącej Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej sali gimnastycznej z zapleczem oraz sal lekcyjnych i utworzenie stołówki szkolnej, natomiast w Sidzinie: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych oraz powstanie pełnometrażowej hali sportowej, a także zakup wyposażenia do nowego obiektu. W ostatnich latach budynki szkól na terenie gminy przeszły gruntowną modernizację. Wykonano szereg prac ograniczających zużycie energii, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę nieszczelnej stolarki, montaż paneli fotowoltaicznych i nowych pieców.

Ważnym aspektem w działalności gminy jest dbałość o rozwój infrastruktury sportowej. W 1998 r. powstał kompleks sportowy do gier zespołowych przy szkole w Bystrej Podhalańskiej oraz boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sidzinie (1998-2000 r.) W Bystrej Podhalańskiej wybudowano stadion sportowy wraz z zapleczem. W najbliższym czasie ruszą również prace związane z przebudową i unowocześnieniem boisk do gier zespołowych istniejących przy szkołach.

Potrzebną inwestycją była także rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej. Poza rozbudową prace obejmowały modernizację ogrodu, wyposażenie placu zabaw oraz budowę parkingu. W latach 2010-2011 rozbudowano także Przedszkole Publiczne w Sidzinie.

Od roku szkolnego 2002/2003 utworzono Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina, który daje możliwość ubiegania się o stypendium wójta. Ponadto gmina stara się pozyskiwać środki na realizację programów dla dzieci i  młodzieży. Na swoim koncie ma uczestnictwo m. in. w projektach: „Już pływam”, „Uczeń na wsi”, „Jeżdżę z głową”, „Nauka mnie szuka”, „Chcę się uczyć”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” „Małopolskie Talenty” oraz udział szkół w programach: Leonardo oraz projektach partnerskich Comenius, finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W 1995 roku Ośrodki Zdrowia, podlegające ZOZ w Rabce, przejęła gmina. W tym okresie wykonano generalne remonty budynków, w których one funkcjonowały, a w 2010 roku oddano do użytku nowo wybudowaną Przychodnię Zdrowia w Bystrej Podhalańskiej.

Na przestrzeni lat funkcjonowania gminy istotnymi inwestycjami jest również rozbudowa cmentarza komunalnego w Bystrej Podhalańskiej, wykonanie parkingu i alei na jego terenie oraz remont ogrodzenia, a także w 2019 r. wykonanie i wyposażenie domu pogrzebowego. Aktualnie trwają prace polegające na rozbudowie sieci nagłośnienia na cmentarzu.

 Gmina dba także o rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na swoim obszarze. Inwestowała również środki w remonty i modernizację remizy OSP w Sidzinie oraz rozbudowę remizy OSP w Bystrej Podhalańskiej, w wyniku której uzyskano pomieszczenia dla Urzędu Gminy, orkiestry OSP oraz nowe garaże dla samochodów bojowych. Nadmienić tutaj należy, że zakup samochodów bojowych dla OSP w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie realizowany był przy współfinansowaniu ze strony gminy.

W 1993 roku utworzony został Gminny Ośrodek Kultury, przekształcony w następnych latach na Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu. Od 2009 roku gmina przejęła również patronat nad Skansenem – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie.

Zauważalne jest także ożywienie działalności funkcjonujących w gminie organizacji:

• Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie,

• Koła Gospodyń Wiejskich „Bystrzanki” w Bystrej Podhalańskiej,

• Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”,

• Oddziału Związku Podhalan w Sidzinie,

• Oddział Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej,

• Klubu Sportowego „Bystra”,

• Klubu Sportowego „Dąb” Sidzina.

W 2020 roku obchodzony jest nie tylko jubileusz 30-lecia samorządów terytorialnych, ale także 100-lecie urodzin Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II.   Warto wspomnieć, że w 2005 r. na terenie Sidziny wzniesiony został pomnik poświęcony Jego pamięci, jako symbol wdzięczności za życie i pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka.

W swojej działalności gmina dba o stworzenie optymalnych warunków zamieszkania i utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. Od początku jej istnienia głównym celem jest zrównoważony, społecznie akceptowany, dynamiczny rozwój z wykorzystaniem istniejącego potencjału ludzkiego i gospodarczego z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 

Fot. Arch. UG

środa, 27 Maj, 2020
Powrót na górę