BIP

Delegat do Rady Powiatowej MIR wybrany

02-10-2023, 15:41 -- redaktor

W 2023 roku odbyły się kolejne wybory do izb rolniczych, których termin wyznaczono na 24 września. W naszej Gminie głosowania jednak nie przeprowadzono, a to za sprawą zmian w procedurach przeprowadzania wyborów do rad powiatowych walnych zgromadzeń izb rolniczych, które dopuszczają możliwość obsadzenia mandatów bez przeprowadzania wyborów w okręgach, gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Tym samym Okręgowa Komisja Wyborcza nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina na posiedzeniu w dniu 5 września 2023 r.  podjęła decyzję o obsadzeniu mandatu w Gminie Bystra-Sidzina bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 04.09.2023 r. zarejestrowano 1 kandydata, co oznaczało, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów była równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Mając powyższe na uwadze miło nam poinformować, że w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina członkiem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej po raz kolejny została Pani Janina Totoś. Serdecznie gratulujemy!

Warto podkreślić, że to już szósta kadencja Pani Janiny w Izbach Rolniczych. Jest ona naszym delegatem od początku reaktywacji Izb Rolniczych w 1996 roku (wówczas była to Nowosądecka Izba Rolnicza, a od 1999 do teraz Małopolska Izba Rolnicza). Co więcej w tym  okresie Pani Janina kilkukrotnie była wybierana na delegata do Rady Wojewódzkiej Walnego Zgromadzenia.  Pani Janina Totoś również swoją pracę zawodową związała z rolnictwem, pracując ponad 40 lat w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Sprawy rolników od zawsze są jej bardzo bliskie. Będąc delegatem do MIR starała się podejmować działania służące rozwojowi środowiska wiejskiego. W okresie swojej długoletniej pracy w strukturach MIR, Pani Janina Totoś działała m.in. na rzecz wprowadzenia uproszczeń w handlu produktami rolnymi i przetwarzanymi w gospodarstwie rolnika, rolniczy handel detaliczny -  RHD.  Kolejną kwestią podejmowaną w strukturach MIR przez naszą delegatkę była i jest ochrona szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego wsi i środowiska naturalnego, w tym szczególnie drobnych gospodarstw rolnych, które przeważają w naszym regionie.

Działania naszej delegatki zostały zauważone, o czym świadczą przyznane jej odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (2005 r.), złoty Medal za Długoletnią Służbę (2008 r.), Zasłużony dla Rolnictwa (2006 r.), brązowa odznaka Zasłużony dla Samorządu Rolniczego. W 2006 roku pani Janina otrzymała także odznakę „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”.

Na terenie gminy Bystra-Sidzina pani Janina Totoś działa również bardzo aktywnie. Jest prezesem i współzałożycielem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”, Organizacja zrzesza kilkudziesięciu członków, którzy podejmują wiele działań na rzecz promocji i pielęgnowania lokalnych tradycji. Promują twórczość ludową, umożliwiając również osobom obdarzonym talentem prezentację swoich dzieł. Od kilkunastu lat z powodzeniem organizują cykliczną imprezę wspólnie ze Skansenem – Muzeum Kultury Ludowej pod nazwą „Między dawnymi a nowymi czasy”.

Pani Janina Totoś od marca 2022 roku sprawuje także mandat radnej w VIII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

Pani Janinie jeszcze raz serdecznie gratulujemy.  Życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji płynącej z pracy w MIR. (K.B-H.)

 

poniedziałek, 2 Październik, 2023
Powrót na górę