BIP

Dotacja dla OSP Bystra z konkursu "Małopolskie Remizy 2015"

19-05-2015, 10:30 -- Barbara Dudek

 

OSP Bystra otrzymała dotację na remont remizy w ramach konkursu Województwa Małopolskiego na wsparcie finansowe prac budowlano - remontowych  w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.

 

Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej o udzielenie pomocy finansowej na realizację prac pt. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej” do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” , został rozpatrzony pozytywnie i Uchwałą Nr 415/15 Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. zatwierdził wyniki konkursu udzielając dotacji w kwocie 39 450 zł. Uchwałą Nr VII/42/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 7 maja 2015r. przyznano dotację z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla OSP w Bystrej w kwocie 39 450 zł. Szacunkowe koszty całego zadania to: 103 400 zł. OSP Bystra zabezpiecza również wkład własny.

W ramach prac przewiduje się wyremontowanie sali szkoleniowej dla orkiestry OSP oraz strażaków na istniejącym poddaszu oraz budowę wewnętrznej klatki schodowej do pomieszczeń.

Przewiduje się zakończenie prac do końca października 2015r.

 

(J.Jabcoń)

Powrót na górę