BIP

Gabarytów z roku na rok przybywa

07-04-2022, 13:52 -- redaktor

Co roku w naszej gminie odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w tym roku, można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Szacunkowy koszt tegorocznej zbiórki wynosi 246 000 złotych, a ilość zebranych gabarytów to 261 ton, co stanowi rekord dotychczasowych zbiórek.

Należy również dodać, że znacząco rośnie masa odpadów komunalnych odbieranych w trakcie comiesięcznych zbiórek. W 2020 r.  średnia miesięczna masa odebranych odpadów wynosiła 70 ton, z kolei w 2021 r. 107 ton, a w I kwartale 2022 r.  106 ton. Oznacza to, że zdecydowanie mniej śmieci trafia na dzikie wysypiska lub do pieca, ale jednocześnie powoduje wzrost kosztów „obsługi” systemu gospodarowania odpadami.

Przypominamy, że opony z samochodów ciężarowych oraz części samochodowe (zderzaki, elementy tapicerki itp.) nie zaliczają się do odpadów komunalnych i nie są traktowane jako śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. W związku z powyższym, winny być pozostawiane w zakładach, gdzie były wymieniane. Firmy, w których powstają w/w odpady zobowiązane są do podpisania odrębnej umowy z firmą zajmującą się ich odbiorem. W związku z tym, takie odpady nie powinny być oddawane w ramach prowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD.

Odpadów wielkogabarytowych nie stanowią również odpady pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz farby, kleje, lepiszcze czy inne substancje wykorzystywane w trakcie remontu. Tego typu odpady należy umieścić w odpowiednim pojemniku na PSZOK-u w Sidzinie.

Dodatkowo informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas odbioru powinien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itd.). Elektrośmieci mogą zawierać substancje niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego ich demontaż powinien odbywać się w zakładach przetwarzania.

 

czwartek, 7 Kwiecień, 2022
Powrót na górę