BIP

Gmina Bystra-Sidzina stara się o utworzenie szkoły muzycznej

14-04-2015, 08:02 -- Barbara Dudek

 

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Gminy Bystra-Sidzina, mając na uwadze potrzebę stworzenia w naszej Gminie przemyślanej oferty edukacyjnej dla najmłodszego pokolenia oraz wyjście naprzeciw dzieciom i młodzieży uzdolnionej muzycznie, podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Gminie Bystra-Sidzina.

 W naszej Gminie prężnie działają orkiestry dęte, zespoły folklorystyczne gdzie dzieci pobierają naukę gry na instrumentach smyczkowych i dętych. Chcemy stworzyć profesjonalna szkołę kształcącą nasze zdolne dzieci. W zajęciach muzycznych finansowanych z Urzędu Gminy Bystra-Sidzina uczestniczy blisko 150 dzieci i młodzieży z naszego terenu, z różnych organizacji społecznych. Szkoła da szansę tym młodym ludziom, którzy w różnych formach  rozpoczęli, bądź myślą nad rozpoczęciem, edukacji muzycznej.

Na podstawie podjętej przez Radę Gminy Bystra-Sidzina uchwały został złożony stosowny wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, szkoła muzyczna rozpoczęłaby działalność od września 2015 r. Siedziba placówki mieściłaby się  w budynku Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej. (M.D.)

Powrót na górę