BIP

Gmina Bystra-Sidzina wyróżniona jako Małopolski Lider Czystego Powietrza

20-02-2023, 13:03 -- redaktor

W środę 15 lutego w Muzeum Lotnictwa odbyła się konferencja programowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania omówiono najnowsze informacje o programach „ Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”,  a także wręczono wyróżnienia dla Małopolskich Liderów Czystego Powietrza.

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podobnie jak Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z samorządami, wspiera działania, które przynoszą realną zmianę wartości ekologicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Tematem przewodnim wydarzenia było podsumowanie działań związanych z realizacją programu Czyste Powietrze, przedstawiono również zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Istotnym aspektem działalności Funduszu jest prowadzenie programów, umożliwiających wsparcie finansowe beneficjentów, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców. Programy dotacyjne pozwalają na dofinansowanie w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji czy zakupu i montażu pomp ciepła.

W 2022 roku Małopolanie złożyli prawie 18 tys. wniosków. W ostatnim kwartale 2021 roku oraz w 2022 roku zawarto prawie 20 tys. umów i przekazano beneficjentom ponad 205 mln złotych.

Dane podsumowujące 2022 rok są niewątpliwie powodem do satysfakcji, ale i motywacją do dalszego działania. Przyspieszenie procesu modernizacji  źródeł ciepła jest w Małopolsce niezwykle potrzebne, a co najważniejsze świadomość tej potrzeby dociera do coraz większej liczby mieszkańców, bo to ostatecznie oni decydują się na bardziej efektywne urządzenia grzewcze w swoich domach. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, jest zasługą również pracy ekodoradców, którzy zgodnie z wymogami Programu Ochrony Powietrza, od kilku miesięcy pracują w każdej małopolskiej gminie.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było uhonorowanie gmin prowadzących najbardziej aktywnie działania związane z programem Czyste Powietrze.

Wyróżnienie „Małopolski Lider Czystego Powietrza” dla gmin, w których złożono największą ilość wniosków o dofinansowanie ogółem - proporcjonalnie do ilości budynków jednorodzinnych w gminie - w 2022 roku otrzymała m.in. Gmina Bystra-Sidzina.

 

poniedziałek, 20 luty, 2023
Powrót na górę