BIP

Grant dla GOKPTiS

28-10-2021, 12:33 -- redaktor

Ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina również przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie: Rozwój cyfrowych kompetencji w Gminie Bystra-Sidzina. Łącznie wpłynęło 1221 wniosków,  z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Ostatecznie wyłoniono  200 grantobiorców, którzy otrzymają  łączne dofinansowanie w kwocie 26.430.500 zł. Spośród 200 wniosków zakwalifikowanych do projektu, GOKPTiS Bystra-Sidzina znalazł się w czołówce z sumą punktów 90,5 i otrzymaną kwotą dofinansowania w wysokości 127.200,00 zł.

Już teraz cieszymy się, że przyznane środki będzie można wykorzystać na realizację działań z zakresu edukacji, poprzez prowadzenie warsztatów nauki przedmiotów szkolnych, języków obcych i innych zajęć z zakresu rozwijania i podnoszenia kompetencji społecznych oraz prowadzenie rozgrywek e-sport, które w naszej gminie rozpoczęły się w okresie pandemii COVID-19. Cieszą się one ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, kształtując w nich naukę współdziałania w zespole, rozwijają znajomość wiedzy historycznej, pozwalają na kształtowanie przynależności do zespołu, co w okresie pandemii zostało znacznie nadszarpnięte, tworząc poczucie wyobcowania powstałe na skutek restrykcji i obostrzeń pandemicznych.

Również świetlica funkcjonująca w ramach działalności GOKPTiS wzbogaci się o nowe, dostosowane do obecnych wymogów cyfrowych sprzęty, co pozwoli na podejmowanie nowych wyzwań i wprowadzanie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w "nowy świat cyfrowy".

Głównym założeniem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania jednostki w sferze on-line, otwarcie na nowe rozwiązania i nowe potrzeby społeczności lokalnej, które w okresie pandemii przeniosły się do „sieci”. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii poprzez integrację społeczną za pomocą social-mediów, głównie młodzieży i dzieci. Na tej płaszczyźnie GOKPTiS pragnie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, przystosowując placówkę do możliwości prowadzenia rozgrywek E-sport, tak bardzo popularnych w naszej gminie, a także nauki matematyki, języków obcych i innych zadań, do realizacji, których niezbędna jest odpowiednia „infrastruktura cyfrowa”, której dotychczas jednostka nie posiadała. (T.T.)

czwartek, 28 Październik, 2021
Powrót na górę