BIP

I sesja IX kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina

07-05-2024, 15:02 -- redaktor

We wtorek 7 maja 2024 r. w Bystrej Podhalańskiej odbyła się I sesja IX kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina. W trakcie sesji dokonano ślubowania nowych radnych oraz wójta, a także wyboru prezydium rady i składów poszczególnych komisji.

Sesję poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej przez proboszcza tutejszej parafii ks. Jarosława Glonka oraz proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Sidzinie, ks. Józefa Bafię.  

Obrady otworzył najstarszy wiekiem spośród nowo wybranych radnych – Bogusław Mazur, a następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pani Barbara Skoczyńska przedstawiła wyniki wyborów i wręczyła zaświadczenia o wyborze wszystkim 15 radnym oraz wójtowi. Po odebraniu zaświadczeń nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał wcześniej przewodniczący senior, Bogusław Mazur. Następnie ślubowanie złożył wójt gminy, pan Stanisław Tempka. Dziękując za wybór, zapowiedział wspólną, dalszą pracę na rzecz rozwoju gminy z wszystkimi radnymi, podkreślając że traktuje swoją pracę na tym stanowisku jako służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. Po dokonaniu wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Marta Morawka, Grzegorz Lipka, Krzysztof Główka, radny Mariusz Frankiewicz zgłosił na stanowisko przewodniczącego rady Bogusława Mazura.  Innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu tajnym  kandydat uzyskał poparcie 12 radnych. Nowo wybrany przewodniczący rady podziękował wszystkim za okazane mu zaufanie, deklarując wolę pełnej współpracy z wszystkimi radnymi. Następnie rada zdecydowała, że w rozpoczynającej się kadencji wiceprzewodniczącym  rady  będzie pan Jan Motor. W wyniku tajnego głosowania jego kandydatura uzyskała 14 głosów poparcia.

Następnie ustalono składy  Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina:

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Kordel – przewodniczący,

Krzysztof Główka – zastępca,

Marta Morawka,

Marcin Błachut,

Stanisław Frączek,

Jan Trzop.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Mariusz Frankiewicz – przewodniczący

Stanisław Kordel – zastępca,

Ewa Kulka,

Roman Kudzia,

Stanisław Frączek,

Jan Trzop,

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów:

Jan Motor – przewodniczący,

Mariusz Frankiewicz- zastępca,

Marcin Błachut,

Bogusław Mazur,

Stanisław Talapka,

Grzegorz Lipka.

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa:

Stanisław Talapka – przewodniczący,

Marcin Błachut – zastępca,

Krzysztof Główka,

Roman Kudzia,

Grzegorz Lipka,

Damian Pelcel.

Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu:

Kulka Ewa – przewodnicząca

Katarzyna Lipiak – zastepca,

Marta Morawka,

Bogusław Mazur,

Jan Motor,

Damian Pelcel,

doraźna Komisja Statutowa:

Krzysztof Główka – przewodniczący,

Jan Motor - zastępca,

Bogusław Mazur,

Ewa Kulka,

Katarzyna Lipiak,

Grzegorz Lipka.

wtorek, 7 Maj, 2024
Powrót na górę