BIP

I sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina 22.11.2018 r.

23-11-2018, 15:18 -- Anna Nieużytek

22 listopada 2018 r. odbyła się inauguracyjna I sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji 2018-2023. Sesja poprzedzona została mszą św. odprawioną w Kościele Parafialnym w Bystrej Podhalańskiej, w intencji nowych władz samorządowych, pracowników urzędu  i mieszkańców gminy.

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, otworzył i  prowadził do czasu wyboru przewodniczącego rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji  pan Stanisław Jaromin.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, wójt elekt Stanisław Tempka oraz zaproszeni goście: dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych i instytucji kultury, pracownicy urzędu gminy,  proboszcz Parafii w Bystrej Podhalańskiej, a także przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Bystrej-Sidzinie Pan Andrzej Basiura omówił wyniki wyborów do Rady Gminy Bystra-Sidzina oraz na Wójta Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. oraz wręczył radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Następnie, w obecności sztandaru gminy, radni Gminy Bystra-Sidzina złożyli ślubowanie.

Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Stanisław Tempka. W swoim wystąpieniu podziękował on mieszkańcom Bystrej Podhalańskiej i Sidziny za udział w wyborach i oddane głosy.  Zapewnił, że w swojej pracy będzie dbał o rozwój gminy. Wyraził chęć współpracy z Radą Gminy, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy.

Na pierwszej sesji Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady wybrana została Pani Dorota Kowalik z Bystrej Podhalańskiej, która była również radną  w poprzedniej kadencji Rady w latach 2014-2018. Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Pan Jan Motor z Sidziny, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady w latach 2002-2011 oraz 2014-2018.

Rada Gminy ustaliła również składy osobowe Komisji:

Komisja Rewizyjna

Jaromin Stanisław - przewodniczący

Frankiewicz Mariusz - zastępca

Drobny Krzysztof

Kordel Stanisław

Pieczara Jan

Stramek  Piotr

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Drobny Krzysztof – Przewodniczący

Kordel Stanisław – Zastępca

Frankiewicz Mariusz

Frączek Stanisław

Handzel Adrian

Mazur Bogusław

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Finansów

Motor Jan - przewodniczący

Drobny Krzysztof - zastępca

Gałka Marcin

Jaromin Stanisław

Kowalik Dorota

Talapka Stanisław

Komisja Rolnictwa  Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa

Frankiewicz Mariusz - przewodniczący

Talapka Stanisław - zastępca

Lipka Grzegorz

Palarczyk Małgorzata

Pieczara Jan

Stramek Piotr

 

Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu

Mazur Bogusław - przewodniczący

Lipka Grzegorz - zastępca

Handzel Adrian

Kowalik Dorota

Motor Jan

Palarczyk Małgorzata

 

Komisja Statutowa

Jaromin Stanisław- przewodniczący

Palarczyk Małgorzata - zastępca

Gałka Marcin

Handzel Adrian

Mazur Bogusław

Motor Jan

 

 

 

Fot. A. Nieużytek

piątek, 23 Listopad, 2018
Powrót na górę