BIP

Informacja dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

31-05-2021, 10:33 -- redaktor

Szanowni Mieszkańcy.

Na instalacje przydomowych oczyszczalni zostanie ogłoszony drugi przetarg.

Z końcem grudnia został ogłoszony przetarg na ich budowę. Do przetargu przystąpiły trzy firmy.

W wyniku postępowania okazało się, że 2 firmy złożyły oferty, które nie spełniają  naszych wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast trzecia firma wniosła wadium niezgodnie z obowiązującymi przepisami PZP.

W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, złożone oferty podlegają odrzuceniu, a z powodu braku innych ofert, 25 marca 2021 r. przetarg został unieważniony.  Zawiadomienie o  jego unieważnieniu -  https://bip.malopolska.pl/api/files/2596310  szczegółowo  opisuje powody tej decyzji.

Jedna z firm – Ekodren, odwołała się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w W-wie. 28 maja 2021 r. KIO oddaliła to odwołanie, tym samym podtrzymując prawidłowość decyzji o unieważnieniu przetargu.  Niestety to odwołanie opóźniło o ponad 2 miesiące ogłoszenie kolejnego przetargu, który zostanie ogłoszony na początku czerwca br.

Pomimo napotkanych utrudnień z wyłonieniem wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków, termin ich budowy  jest niezagrożony, bowiem mija dopiero z końcem czerwca  2022 r.

poniedziałek, 31 Maj, 2021
Powrót na górę