BIP

Jubileusz 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”

29-10-2021, 12:56 -- redaktor

W związku z Jubileuszem 20-lecia działalności Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie przygotowana została okolicznościowa publikacja.

Założyciele i koncepcja działania

Stowarzyszenie Tradycja i Natura w Bystrej – Sidzinie zostało założone 10.01.2002r. z inicjatywy osób, które z potrzeby serca pragnęły służyć naszej pięknej ziemi i jej mieszkańcom. Były to: Janina Totoś, Irena Wiertelczyk, Franciszka Rapacz i Maciej Motor.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na Statucie uchwalonym w dniu 10.01.2002 r. i zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie-Śródmieściu Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z datą 16.01.2002 r.

Celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego gminy, a w szczególności:

  • podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej poprzez kultywowanie rodzimej tradycji, zwyczajów i mowy,
  • promowanie lokalnego rzemiosła, w tym rodzimego rękodzieła oraz twórców kultury i sztuki,
  • poznawanie tradycji i piękna własnego regionu oraz docenienie jego wartości,
  • promowanie rolnictwa ekologicznego, jego produktów oraz tradycyjnych potraw,
  • upowszechnianie zdrowego stylu życia,
  • ukazywanie walorów turystycznych gminy,
  • promocja Gminy Bystra – Sidzina i poznawanie jej historii.

     

Stowarzyszenie realizuje przyjęte założenia poprzez różne formy działalności.

Wystawy twórczości ludowej

Jedną z ważniejszych, a zarazem pionierską formą, są prezentacje twórczości ludowej, na których wystawiane są prace autorstwa członków Stowarzyszenia, a także twórców spoza niego. W ciągu 20 lat odbyło się 20 ekspozycji organizowanych w siedzibach OSP w Sidzinie i w Bystrej Podhalańskiej, w przedszkolach publicznych i w bibliotekach obydwu wsi oraz w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. Od sierpnia 2018 r. udostępniona jest stała ekspozycja prac w Skansenie w Sidzinie. Rodzime rękodzieło było prezentowane także na dożynkach powiatowych, w Zamku Suskim, w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie oraz w Makowie Podhalańskim w czasie trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w Krakowie na Rynku Głównym, w Nawojowej, w Szczawnicy, w Nowym Targu i w Rabce.

Wystawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców gminy jak i turystów, o czym świadczą liczne wpisy w Kronikach Stowarzyszenia.

Zwiedzający zachwycali się artyzmem wykonania różnorodnych prac i wielką wrażliwością autorów. Dzięki wystawom poznaliśmy wielu twórców, a ich wartościowe prace ujrzały światło dzienne.

Swoje piękne prace na licznych wystawach prezentowali następujący twórcy z naszego Stowarzyszenia:

koronkarstwo – Stanisława Migas, Janina Trzop, Maria Birger, Małgorzata Palarczyk, Katarzyna Chorąży, Stanisława Czarnota, śp.Barbara Ciapała;

rzeźba – Aleksander Basiura, Bartłomiej Trzop, Stanisław Starzec;

haft klasyczny – Kazimiera Hajos, Małgorzata Palarczyk, Zdzisława Wojdyło, Maria Mazur, Teresa Matyjasiak, Stanisława Czarnota, Janina Trzop;

haft krzyżykowy – Dorota Pawlus, Czesława Oczkowska, Stanisława Szewczyk, Teresa Matyjasiak;

malowanie na szkle – Halina Opalińska, Ewa Kuboń;

malowanie na desce – Janina Kołodziejczyk, Renata Starzec, Jadwiga Czarny;

malowanie na płótnie – Renata Starzec, Małgorzata Pauspert, Janina Kołodziejczyk, Halina Opalińska;

bibułkarstwo – Elżbieta Krawczyk;

wicie wianków – Dorota Pawlus, Czesława Oczkowska, Halina Opalińska;

biżuteria – Kinga Kordel;

wyroby z wosku pszczelego – Marian Totoś;

witraże – Halina Opalińska;

dzierganie na drutach – Janina Szewczyk, Rozalia Maj, śp. Barbara Ciapała;

ozdoby z różnych materiałów – Anna Gałka;

ikony – Ewa Wilk

fotografika – Krystian Wilk, Jan Motor.

 

W obiektywie pana Krystiana Wilka

Znaczący wkład w promowanie piękna naszego regionu wniósł  prof. Krystian Wilk poprzez bogatą autorską wystawę fotograficzną pod nazwą „Pejzaż naznaczony charyzmatem” oraz wydawnictwo promujące naszą gminę pod takim właśnie tytułem. Wystawy były prezentowane w Muzeach Archidiecezjalnych w Krakowie i Katowicach, na Zamku w Suchej Beskidzkiej, w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, na Zamku w Niedzicy, w Sali OSP w Sidzinie oraz w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu.

Autor zdjęć uwiecznił także piękno włoskich krajobrazów, prezentując swoje prace na wystawach „Toskania” w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach i „Rzym Romański” na Zamku w Suchej Beskidzkiej. Stowarzyszenie brało udział niemal we wszystkich wernisażach tych wystaw promując wśród obecnych gości produkty lokalne, takie jak serek i kołoc sidziński, a niektóre członkinie, należące również do Stowarzyszenia Sidzinianki, przez śpiew  dostarczały zebranym dodatkowych przeżyć estetycznych.

Pan prof. Wilk udokumentował fotografią i filmami życie mieszkańców gminy, a szczególnie Sidziny, dzięki temu członkowie Stowarzyszenia wraz z innymi mieszkańcami z zainteresowaniem mogli uczestniczyć w trzech wieczorach filmowych p. Krystiana dotyczących ważnych historycznie wydarzeń z życia obu wsi.Między dawnymi a nowymi czasy

Spektakularnym wydarzeniem jest cykliczna i bezalkoholowa impreza  „Między dawnymi a nowymi czasy” organizowana  przy współudziale Muzeum Kultury Ludowej – Skansen w Sidzinie od 2009 roku. Pomysłodawczynią tej imprezy jest  Janina Totoś.

Do 2019 roku odbyło się 11 takich imprez idealnie wkomponowujących się w klimat Skansenu. Każdego roku w sierpniu mieszkańców i turystów przyciągają smakowite regionalne potrawy przygotowywane systematycznie przez Migas Stanisławę, Szewczyk Janinę, Krzywicką Zdzisławę, Stramek Jolantę, Wiertelczyk Irenę, Nieużytek Zofię, Lipkę Janinę przy doraźnej pomocy innych członków; makaron własnoręcznie wyrabiany przez  Marię i Bogusława Mazurów; pyszne domowe ciasta wypiekane kolejno przez wszystkich członków; warsztaty rękodzieła; wystawy twórców oraz zagroda ze zwierzętami hodowlanymi Mariusza Frankiewicza. Najmłodsi mają okazję atrakcyjnie spędzić czas przy malowaniu na szkle i desce, konnych przejażdżkach dorożką, wykonywaniu bukietów oraz wianków z ziół i polnych kwiatów. Niespodzianką dla wszystkich były też przygotowane przez panie Teresę i Jolantę Ziembańskie i osobiście przez nie prezentowane wybrane wątki kultury starosłowiańskiej oraz włoskiej, połączone z wieloraką degustacją. Imprezie towarzyszyła zawsze przyjemna, biesiadna, częściowo regionalna i relaksująca wszystkich muzyka.MajówkiKultywując wielowiekową tradycję nabożeństw majowych ku czci Matki Boskiej Stowarzyszenie od 2009 roku podjęło się z inicjatywy  Janiny Totoś śpiewania Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach w Bystrej i Sidzinie. Na przestrzeni 20 lat odbyło się 26 Majówek, przy okazji których uczestnicy poznawali też historię poszczególnych kapliczek. Do modlitwy i śpiewu włączali się okoliczni mieszkańcy, by wspólnie szerzyć kult Maryi.

Ze względu na społeczną aprobatę i zaangażowanie członków Stowarzyszenia przedsięwzięcie to dostarcza wszystkim wielkiej satysfakcji.

Zainspirowani kapliczkami postanowiliśmy z własnych funduszy odnowić 2 kapliczki, po jednej w Sidzinie i w Bystrej. W Sidzinie jest to kapliczka na Sołtystwie, prawie na granicy wsi z Bystrą. Został położony na niej nowy daszek miedziany, a sama kapliczka została odnowiona i pomalowana. Było to w 2012 roku. Remont kapliczki w centrum Bystrej, naprzeciw Urzędu Gminy został zakończony w 2014 roku. Drzewo modrzewiowe na kapliczkę przekazał nieodpłatnie  Józef Bednarz (zam.Bystra Podhalańska 474). Pozostałe materiały zakupiono z funduszy „TiN”. Renowację figury Matki Bożej Brzemiennej wykonał nieodpłatnie  Basiura Aleksander, członek Stowarzyszenia.

Przy odnowionych kapliczkach Stowarzyszenie zaśpiewało kolejne Majówki.

Kapliczki i krzyże wymagają troskliwej opieki, aby mogły być zachowane dla potomnych. Są nie tylko ozdobą krajobrazu i symbolem wiary, ale także cennymi dziełami sztuki ludowej.

 

Wyjazdy krajoznawcze i kulturalne

Jednym z ważniejszych statutowych działań Stowarzyszenia jest poznawanie historii naszej Ojczyzny, jej walorów krajoznawczo-przyrodniczych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zadania te realizowane są poprzez organizację wycieczek autokarowych i pieszych. Odbyły się 33 wyjazdy w różne, ciekawe zakątki kraju i 3 do sąsiedniej Słowacji.

Wielu głębokich i niezapomnianych przeżyć dostarczyły 3 spektakle teatralne w Cieszynie, a także cykl koncertów symfonicznych w Filharmonii Krakowskiej.

Rozrywkę i radość przynosiły operetki, seanse i projekcje filmowe oraz lekkie sztuki teatralne w Krakowie, Gliwicach, Bukowinie Tatrzańskiej i Rabce.

Wyjazdy były przygotowane i prowadzone przez profesjonalnego przewodnika, naszego członka Tadeusza Uczniaka, który swoją wiedzą dzielił się z nami urozmaicając wyprawy ciekawymi informacjami.

Spotkania Noworoczne

Różnorodne formy działalności Stowarzyszenia zintegrowały członków z dwóch wsi. W przyjacielskiej atmosferze, przy wysokiej frekwencji w ciągu 20 lat odbyło się 16 Spotkań Świątecznych, w których uczestniczyli również zaproszeni goście – władze gminy, przedstawiciele organizacji społecznych i sympatycy.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej spotkania te odbywają się zawsze w budynku tej szkoły w czasie ferii zimowych. Uczniowie chętnie w swoim wolnym czasie pięknymi występami wprowadzają zebranych w atmosferę Bożego Narodzenia i tradycyjnie, często z „obsypaniem owsem” składają noworoczne życzenia.

Stowarzyszenie wyraża wdzięczność występującym uczniom i przygotowującym ich nauczycielom za uświetnianie tej uroczystości.

Na spotkaniach delektujemy się przygotowanymi przez członków potrawami i domowym ciastem.

Najważniejszy punkt tych wspólnych spotkań to śpiew kolęd. Wszyscy czekamy na ten moment. Przy akompaniamencie akordeonu jednego z naszych członków  Krzysztofa Drobnego śpiewamy, często na głosy, kolędy i regionalne pastorałki. To jedyne miejsce, gdzie śpiewane są nawet kilkunastozwrotkowe kolędy.

Spotkania te są bardzo radosne, pozytywnie ładujące „akumulatory życiowe” naszych członków.Tradycyjne Dożynki

Doroczne Święto Plonów odbywające się w Gminie Bystra – Sidzina jest okazją do zaprezentowania talentów i pasji członków Stowarzyszenia na ekspozycjach rękodzieła ludowego. Szydełkowe serwety, haftowane obrusy, wyszywane lub malowane obrazy, drewniane rzeźby cieszą oko miłośników tradycji, ale też są inspiracją do odnajdywania w sobie ukrytych zdolności.

Wystawy twórców na dożynkach gminnych zorganizowano 12 razy. Okazjonalnie prace twórców Stowarzyszenia prezentowane były na dożynkach powiatowych.

Święto Bystrej

W kolejnych latach od 2010 roku Stowarzyszenie włącza się czynnie w obchody „Święta Bystrej”.

Parafia Św. Marcina w Bystrej organizuje je w miesiącu czerwcu na pamiątkę 108 Męczenników z czasów II wojny światowej, wśród których jest błogosławiony ks. Stanisław Pyrtek pochodzący z tej miejscowości.

W tej imprezie Stowarzyszenie bierze udział poprzez organizowanie warsztatów, między innymi: malowania na szkle, wicia wianków, haftowania, wykonywania kwiatów z bibuły, szydełkowania i rzeźby.

Jesienne ogniska

Wspólne spotkania przy ognisku lub grillu to doskonały czas do rozmów i dzielenia się swoimi radościami i smutkami. Mikroklimat Sidzińskiego Skansenu oraz miejsce ogniskowe w Psiej Dolinie pozytywnie i relaksująco wpływają na zebranych, którzy swój nastrój wyrażają wesołym śpiewem, degustując przy tym domowe ciasto ze śliwkami i pieczone kiełbaski.

Zorganizowano 9 takich spotkań, które cieszyły się wysoką frekwencją członków.Złazy Samorządowe

Członkowie „TiN” upowszechniają zdrowy styl życia biorąc aktywny udział w górskich wędrówkach organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich w różnych gminach naszego regionu. Ich celem jest nie tylko poznanie ciekawych zakątków Małopolski,  ale także integracja społeczności i aktywna forma spędzania wolnego czasu.Akcje charytatywne

Stowarzyszenie chętnie i bezinteresownie, z potrzeby serc, angażuje się w działalność dobroczynną, niosąc pomoc innym. W roku 2018 członkowie „TiN” przekazali finansową cegiełkę na operację ortopedyczną 9-letniej Wiktorii – małej mieszkanki Bystrej Podhalańskiej. W tym samym celu włączyli się w organizację koncertu charytatywnego zespołu „NiemaGotu”, bo wierzą w to, że wspólne pomaganie integruje, pozwala rozwijać różne umiejętności oraz daje poczucie satysfakcji.

Przedstawiciele Stowarzyszenia oraz pracownicy Skansenu w lipcu 2020 r. podjęli wyzwanie, by wspólnie z innymi ludźmi o szlachetnych sercach wesprzeć chorą 2-letnią Tosię, cierpiącą na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Akcja charytatywna, która objęła swoim zasięgiem całą Polskę, polegała na zespołowym wykonaniu 10 pompek lub 10 przysiadów i wpłaceniu dowolnej kwoty na konto fundacji Siepomaga.pl. Pomysłodawcą akcji był strażak z Gaszyna, stąd nazwa „Gaszyn challenge”.

Walne zebrania

Ważnym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest przeprowadzanie corocznych zebrań sprawozdawczych, a co 4 lata sprawozdawczo-wyborczych. Zebrania te odbywają się zawsze w sali OSP w Sidzinie. Szczegółowe sprawozdania z działalności „TiN” składane przez Prezes w poszczególnych latach uzmysławiają licznie zebranym członkom i gościom różnorodność działań i szerokie ich spektrum. Pojawiają się wtedy też podziękowania dla wszystkich członków aktywnie włączających się w większość działań. W niektórych osobach drzemią wręcz niewyczerpane pokłady aktywności, co uzewnętrznia się w różnych, ciekawych pomysłach, pracach przy przygotowaniu tradycyjnych pokarmów i pysznych domowych słodkości. W dyskusji nad propozycjami planu działania na następny rok konkretyzowano je i ustalano szczegóły. Ogólne zebrania budują i umacniają więź Stowarzyszenia i mobilizują członków do dalszej pracy.

Wydawnictwa i projekty

Pocztówki 2002 r.

Początki nie były łatwe, zaczynaliśmy więc od małych form. Opracowane zostały i wydane pocztówki promujące nasze piękne miejscowości.

Szkoły dla ekorozwoju.  

Dzięki współpracy z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska” zrealizowane zostały dwa projekty: Szkoły dla ekorozwoju 2004 r. (nasadzenia na terenie Skansenu) oraz Ekomuzea 2007 r., do którego zakwalifikowano cztery obiekty w Sidzinie: Skansen, Pasieka Leśna, pracownia stolarsko-rzeźbiarska oraz gospodarstwo „U Ireny”.

Kapliczki 2006 r.

Angażując wszystkich członków Stowarzyszenia dokonaliśmy inwentaryzacji kapliczek i krzyży w naszych miejscowościach. Krótkie opisy ich powstania oraz fotografie pozwoliły na wydanie opracowania, które choć w części utrwali ich dzieje i tajemnicze piękno, zanim zbutwieje drewno i rozsypie się kamień. Album poświęcono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Całością prac koordynowały panie Totoś Janina i Wiertelczyk Irena, a panie Lachner Helena i Mazur Maria przeprowadziły korektę tekstu.

Sponsorami wydawnictwa byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu, Bank Spółdzielczy w Jordanowie, Kółko Rolnicze w Bystrej i członkowie Stowarzyszenia.

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 2009 r.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezie „Otwarcie Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła” w Skansenie w Sidzinie, której organizatorem była Fundacja NADwyraz. Do Sidziny przyjechało wielu twórców z Małopolski, prezentując swoje wyroby i tajniki swojej pracy. Stowarzyszenie „TiN” zorganizowało warsztaty kulinarne, rzeźbiarskie, malowania na szkle i drewnie, koronkarstwa i bibułkarstwa. Była to duża promocja Gminy Bystra-Sidzina.

Projekt „Dawnych czasów czarowna moc” 2009 r. został przygotowany na ogólnopolski konkurs „Seniorzy w akcji” zorganizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przy finansowym wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wpłynęło 400 projektów, z których dofinansowanie otrzymało 37. Wśród nich znalazł się projekt zainicjowany i koordynowany przez  Tadeusza Uczniaka. W ramach jego realizacji udało się zebrać zapomniane pieśni, przyśpiewki, pastorałki, opisy gier i starych dziecięcych zabaw, tradycyjne przepisy kulinarne, lokalne baśnie i legendy, a także wspomnienia starszych mieszkańców gminy.

W 2009 r. opracowano projekt na zorganizowanie pierwszej imprezy plenerowej w Skansenie „Między dawnymi a nowymi czasy”.

Dzięki udziałowi w projekcie Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pozyskano środki na wydanie materiałów promocyjnych, baneru, kalendarzy i teczek wykorzystywanych przez Stowarzyszenie.

Dzieje wsi Bystra 2014 r.

Bardzo ważnym projektem było wydanie przez „TiN” opracowania „Dzieje wsi Bystra”.

Na sfinalizowanie tej publikacji został już w  2012 r. opracowany przez  Janinę Totoś projekt do Lokalnej Grupy Działania, który uzyskał akceptację. Bardzo dużą pomoc przy wydaniu publikacji wykazała Barbara Dudek z d. Lasek.  

Przygotowanie materiałów i opracowanie tego wydawnictwa to praca  Tadeusza Uczniaka, który korzystał z dokumentów znajdujących się w różnych archiwach i kancelariach parafialnych. Publikacja jest również efektem wielogodzinnych rozmów z osobami, które dzieliły się zapamiętanymi historiami. To opracowanie jest ważnym dokumentem, po który sięgają często mieszkańcy naszej gminy i ludzie stąd pochodzący, a mieszkający w różnych stronach kraju i  za granicą.

Ciekawy projekt, którego efekty możemy podziwiać w Skansenie w Sidzinie, to „Zioła w babiogórskiej tradycji, kulturze i obrzędach”. W wyniku jego realizacji powstały ogrody sensoryczne dla szkół i instytucji kulturalnych na terenie gminy oraz cykl warsztatów skierowanych do dzieci o dobrodziejstwie ziół z naszych pól i łąk. Nad realizacją tego projektu czuwała Halina Opalińska – jego inicjatorka, przy wsparciu Janiny Kołodziejczyk. Na uroczystościach Stowarzyszenia, organizowanych w Skansenie, autorka wygłaszała prelekcje na temat ziół i ich leczniczych właściwości, podając także przepisy na sporządzanie naparów i herbatek ziołowych. Dzięki TVP Kraków warsztaty zielarskie zyskały szerszą widownię.

W dziedzinie kultywowania tradycji ludowych, w tym promowania tradycyjnych potraw, członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w kolejnych edycjach konkursu na produkt lokalny z takimi wyrobami jak: ser biały wędzony, kołoc sidziński, nalewka miodówka, miód wielokwiatowy, a także rzeźby i haftowane serwety. Konkursy przynosiły nagrody, wyróżnienia, a także prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym „Łączy nas Babia Góra”. Były to lata 2002 do 2006. Największą popularnością cieszyły się ser biały wędzony i kołoc sidziński przygotowywany przez  Zofię Nieużytek i tak też pozostało do dzisiaj. Kolejnymi pysznymi potrawami wypromowanymi przez Stowarzyszenie są zupy: rydzowa, chrzanowa i z zielonej sałaty na serwatce oraz kluski „bulate” i placki na blasze. Potrawy te są obecne na każdej imprezie „TiN” w Skansenie, a prezentowane były i zdobywały nagrody w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

W latach 2018-2020 Halina Opalińska uzyskała Certyfikaty „Łączy nas Babia Góra” za produkt artystyczny (Anioły Babiogórskie i Madonny Babiogórskie) oraz produkt spożywczy (syrop z maku polnego i miętówka).

W roku 2021 Zarząd Stowarzyszenia złożył ofertę pod nazwą „Wspomnienia inspiracją do działania” w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystra-Sidzina i uzyskał środki finansowe w wysokości 12 tys.zł na wykonanie fotoksiążki dokumentującej 20-letnią działalność naszej organizacji.Współpraca

Działalność Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” oparta jest na pracy członków oraz na współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami wymienionymi poniżej:

Gmina Bystra-Sidzina

- dofinansowanie wydawnictwa „Kapliczki, krzyże, figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina” oraz fotoksiążki dokumentującej 20-lecie działalności Stowarzyszenia,

- przekazanie wszystkim członkom kalendarza z pracami twórców z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia,

- udostępnienie lokalu z przeznaczeniem na siedzibę „TiN”,

- udział w uroczystościach gminnych, między innymi Jubileuszu 450-lecia lokacji wsi Sidzina, 25-leciu Gminy Bystra-Sidzina, otwarciu hali sportowej w Sidzinie, dożynkach gminnych i powiatowych;

Skansen w Sidzinie

- współorganizowanie i współfinansowanie imprezy „Między dawnymi a nowymi czasy”,

- udostępnienie miejsca na ogniska i całoroczną wystawę twórczości ludowej;

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu

- wsparcie finansowe działalności kulturalnej (wycieczki);

Ochotnicza Straż Pożarna Bystra Podhalańska

- udostępnienie lokalu na walne zebrania oraz wystawy twórczości ludowej,

- udział „TiN” w uroczystościach jubileuszowych 85-lecia OSP oraz 60-lecia orkiestry dętej OSP,

udostępnienie lokalu na siedzibę Stowarzyszenia w wyremontowanej części budynku; Ochotnicza Straż Pożarna Sidzina

- udostępnienie lokalu na walne zebrania oraz wystawy twórczości ludowej;

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

- udostępnienie lokalu na coroczne spotkania świąteczne,

- udział „TiN” w Jubileuszu 150-lecia szkolnictwa  i otwarciu nowego budynku szkoły,

- promocja rękodzieła rodzimych twórców ludowych w ramach realizacji międzynarodowego

projektu współpracy ze szkołami Belgii, Finlandii, Turcji, Hiszpanii i Słowacji;

Przedszkola Publiczne i Biblioteki Bystrej Podh. i Sidziny

- udostępnienie lokalu na wystawy twórczości ludowej;

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej

- udział „TiN” w Jubileuszu 50-lecia tej organizacji,

- wspólne wyjazdy krajoznawczo-turystyczne;

Parafia Św. Mikołaja w Sidzinie

- udział „TiN” w uroczystościach 50-lecia koronacji Matki Boskiej Sidzińskiej oraz rocznicowych związanych z Papieżem Janem Pawłem II,

Parafia Św. Marcina w Bystrej Podh

- wystawy i warsztaty twórczości ludowej na corocznym Święcie Bystrej;

Związek Podhalan W Bystrej Podh.

- udział „TiN” w spotkaniach opłatkowych;

Kółko Rolnicze w Bystrej

- finansowe wsparcie wydawnictwa „Kapliczki, krzyże, figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina.”  oraz dofinansowywanie działalności statutowej Stowarzyszenia;

ZHP Hufiec Jordanów im. A.Kamińskiego

- udział TiN w biwaku „Harcerskie spotkania z tradycją i kulturą regionu” w Sidzinie;

Bank Spółdzielczy w Jordanowie

- dofinansowanie wydawnictwa „Kapliczki, krzyże, figury przydrożne we wsiach Bystra i Sidzina.”

Gmina Kępice

- udział „TiN” w uroczystości 40-lecia Kępic,

- wspólny wyjazd do zaprzyjaźnionej Gminy wraz z innymi delegacjami Gminy Bystra-Sidzina z wizytą roboczą,

- rewizyta przedstawicieli Gminy Kępice;

Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

- realizacja projektów związanych z wydawnictwem „Dzieje wsi Bystra” i organizacją imprezy „Między dawnymi a nowymi czasy”,

- udział LGD w imprezach Stowarzyszenia,

- udział przedstawiciela Stowarzyszenia w pracach LGD;

Miejski Ośrodek Kultury Jordanów i Jordanowskie Stowarzyszenie „Pasja”

- wzajemny udział w wystawach twórczości ludowej;

Miejski Ośrodek Kultury Maków Podhalański

- udział twórców w Tygodniach Kultury Beskidzkiej;

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona linia”

- realizacja projektów m.in. „Zioła w babiogórskiej tradycji, kulturze i obrzędach”;

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

- udział „TiN” w obchodach 450-lecia lokacji wsi Jabłonka.

Okres pandemii koronawirusaNieoczekiwanie dla wszystkich na świecie pojawił się wirus SARS COV – 2, w związku z czym w Polsce wprowadzono od 20 marca 2020 r. stan epidemii. W zależności od nasilenia zakażeń ludność dotknęły różnego rodzaju ograniczenia, nakazy i zakazy, w tym organizowania spotkań grupowych. Z planowanych działań w roku 2020 odbyły  się: wyjazd do Teatru w Cieszynie (27.01.), spotkanie noworoczne (30.01), zebranie sprawozdawcze, 2 majówki w bardzo małym gronie, akcja charytatywna „Gaszyn challenge”.Podsumowanie i refleksjaDwadzieścia lat to szmat czasu, którego upływ zatarł niektóre wspomnienia i działania. Niniejsze opracowanie, które -  mamy nadzieję - sprawi Wam przyjemność, to historia; to próba przywołania w pamięci dobrego czasu. Nie byłoby możliwe usystematyzowanie tych wspomnień, gdyby nie 4 tomy „Kroniki TiN”, którą zapoczątkowała Stanisława Migas, a prowadzi do dzisiaj, skrupulatnie opisując w dowcipny sposób niektóre działania, „kronikarz” Maria Basiura. Dokumentowanie fotograficzne wydarzeń jest najczęściej dziełem członka Stowarzyszenia Jana Motora. Finanse Stowarzyszenia prowadzi Zofia Hyciek, rozliczając równocześnie realizowane projekty.

Wspólne działanie buduje i zacieśnia więzi, daje radość i poczucie przynależności do grupy. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, przekazywanie tradycji  przy równoczesnym otwieraniu się na współczesną kulturę (czemu służą stosunkowo liczne wyjazdy) to bardzo cenne aspekty działalności Stowarzyszenia nie tylko dla członków, ale także lokalnej społeczności. Grupa ludzi skupiona wokół realizacji celów statutowych organizacji oddziałuje na otoczenie. Rozmaite przedsięwzięcia i imprezy przyciągają sympatyków, którzy dołączają do grupy, mimo że formalnie do niej nie należą. Uczestniczą w wyjazdach, wystawiają swoje prace, śpiewają Majówki, rozpieszczają podniebienie smakowitymi ciastami i innymi potrawami. Okazjonalne wpisy w Kronice potwierdzają pozytywny odbiór środowiska i akceptację, a to daje członkom ogromną satysfakcję. Działalność „TiN” wychodzi poza granice gminy, co przyczynia się do promocji naszej Małej Ojczyzny.

 

Władzom Gminy i wszystkim podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem składamy serdeczne podziękowania za przychylność i wspieranie działalności statutowej z nadzieją na dalszą równie owocną współpracę.

Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" 

piątek, 29 Październik, 2021
Powrót na górę