BIP

Jubileusz XXX-lecia Gminy Bystra-Sidzina

01-04-2022, 13:26 -- redaktor

Ważna dla nas idea utworzenia władz terytorialnych, zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego, a także prowadzenia własnej polityki w tym zakresie, zmaterializowała się dokładnie 30 lat temu, 1 kwietnia 1992 roku, kiedy rozpoczęła w pełni swoje funkcjonowanie Gmina Bystra-Sidzina. We wcześniejszych miesiącach trwało formowanie się władz nowej gminy i przygotowania do przejmowania postawionych przed nią kompetencji.

27 lutego1992 r. ukonstytuowała się Rada Gminy Bystra-Sidzina. Pierwszym Przewodniczącym Rady został wówczas pan Jan Stokłosa, a w kolejnym miesiącu – w marcu, wiceprzewodniczącym wybrany został pan Jan Motor.

Rada Gminy, zgodnie ze swoją kompetencją, w marcu 1992 r. dokonała wyboru Wójta Gminy i Zarządu. Pierwszym Wójtem Gminy Bystra-Sidzina został pan Zbigniew Podsadecki, a jego Zastępcą – pani Franciszka Rapacz. Ponadto, w skład zarządu wchodzili: Jan Jaromin, Marian Kołodziejczyk, Stanisław Kulka, Stanisława Maciaszek. Do czasu wyboru Zarządu Gminy Bystra-Sidzina, funkcje wykonawcze pełnił dotychczasowy Zarząd Miasta i Gminy Jordanów. Rada Gminy powołała także sekretarza, którym została pani Maria Galicka oraz skarbnika gminy - panią Danutę Wędzel. Ponadto ustaliła wzór pieczęci urzędowej Gminy Bystra-Sidzina oraz uchwaliła pierwszy budżet Gminy Bystra-Sidzina. Uzgodniona została także siedziba gminy oraz urzędu. Od 1 kwietnia 1992 r. Gmina Bystra-Sidzina rozpoczęła swoje samodzielne funkcjonowanie.

Przejmowanie nowych zadań przez nowo utworzoną Gminę Bystra-Sidzina i ich realizacja było wysoce trudnym zadaniem, wymagającym wielkiego zaangażowania i pracy społecznej ówczesnych samorządowców, pierwszych władz gminnych oraz urzędników. Mimo niełatwych warunków, w których przyszło im działać, spełnili pokładane w nich nadzieje zapoczątkowania budowy samorządu, dla którego szczególne znaczenie mają dorobek pokoleń, lokalne więzi, patriotyzm, samoorganizacja, ciągła praca, samodoskonalenie i służba ludziom. Uznanie należy się również ich następcom, gdyż z perspektywy 30 lat funkcjonowania gminy, w dalszym ciągu możemy być pewni, że usamodzielnienie się Gminy Bystra-Sidzina było dobrą decyzją, która przyniosła korzyści jej mieszkańcom.

Obchody jubileuszu 30-lecia Gminy Bystra-Sidzina, planowane są na okres letni 2022 roku.

 

piątek, 1 Kwiecień, 2022
Powrót na górę