BIP

Kolejne środki trafią do naszej gminy

29-09-2023, 12:08 -- redaktor

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, to wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. Kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć aż do 98 proc. kosztów inwestycji, a udział własny samorządu to minimum 2 proc., czyli w zasadzie jest symboliczne. 

Dofinansowanie przyznane samorządom w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczy wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych. Pierwszy to finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być w tym przypadku właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W drugim przypadku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwolą na udzielenie przez wnioskodawcę (w tym programie wnioskującymi są samorządy) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ponad 3200 różnych projektów otrzymało dofinansowanie. Wśród nich znalazły się również środki, które wykorzystane zostaną na terenie gminy Bystra-Sidzina. Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich w Alei Lipowej na terenie gminy Bystra-Sidzina otrzymano 28 000 zł, a na  rozpoczęcie konserwacji technicznej ołtarza św. Józefa z kościoła pw. Św. Mikołaja w Sidzinie 310 000 zł.

 

piątek, 29 Wrzesień, 2023
Powrót na górę