BIP

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

03-11-2020, 08:58 -- redaktor

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.

Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzedziły konsultacje i debaty społeczne, które pozwoliły na wypracowanie sposobu prezentowania mapy zagrożeń i jej funkcjonowania. Potwierdziły również  ogromną potrzebę istnienia takiego narzędzia komunikowania pomiędzy społeczeństwem a policją w zakresie dbania o bezpieczeństwo.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Mapa pomaga wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę.

Mapa stanowi platformę wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, może zgłosić informację o potencjalnych zagrożeniach. Pamiętać należy jednak, że w przypadku pilnych spraw takich jak zagrożenie życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości i potrzeb każdego człowieka. Możliwość aktywnego wpływu na kształtowanie przestrzeni wokół siebie pod względem zmniejszenia ilości przestępstw czy wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie jest wprost proporcjonalne do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

Źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

wtorek, 3 Listopad, 2020
Powrót na górę