BIP

Laboratoria Przyszłości

30-11-2021, 13:53 -- redaktor

Gmina Bystra-Sidzina w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości otrzymała środki finansowe w wysokości 190.800,00 zł na zakup sprzętu technicznego, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Każda ze szkół w ramach programu,  musi zakupić sprzęt określony w wykazie wyposażenia podstawowego, m.in.  drukarkę 3D, mikrokontrolery, sprzęt audio-wideo, stacje lutownicze. Te elementy od 1 września 2022 będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej, nawet jeżeli placówka nie zgłosiła się do Laboratoriów Przyszłości. Dodatkowo szkoły mogą dokonać zakupu sprzętu określonego w katalogu wyposażenia dodatkowego, określonego przez Ministerstwo. Wsparcie finansowe udzielane jest w całości, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.(B.C.)

wtorek, 30 Listopad, 2021
Powrót na górę