BIP

Laboratoria Przyszłości – 60 % środków otrzymanych w ramach programu, zostało już wykorzystane przez szkoły

09-03-2022, 09:06 -- redaktor

Laboratoria Przyszłości – 60 % środków otrzymanych w ramach programu, zostało już wykorzystane przez szkoły.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, realizowana przez Ministerstwo Edukacji

i Nauki, we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Bystra-Sidzina jako organ prowadzący dla dwóch szkół podstawowych, otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 190.800,00 zł. Inicjatywa ta pozwoli na naukę poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności.

Dzięki przyznanemu wsparciu Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie zakupiła m. in. drukarkę 3D, wyposażenie pracowni chemicznej (w tym: aparat do elektrolizy, próbówki szklane, kolby płaskodenne, stół roboczy, termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych, mikroskop szkolny), zestawy konstrukcyjne do doświadczeń z fizyki (w tym: elektroskop demonstracyjny, kula Pascala, dynamometr, zestaw do magnetyzmu).

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w ramach programu zakupiła drukarkę 3D, kamerę wraz z akcesoriami oraz wyposażenie do pracowni informatycznej. Do tej pory szkoły wykorzystały ok 60 % otrzymanych środków finansowych. Pozostałe 40 % zostanie wykorzystane w 2022 roku, na dodatkowe zakupy i doposażenia pracowni. (B.C.) Fot. SP w Bystrej Podhalańskiej, SP w Sidzinie

środa, 9 Marzec, 2022
Powrót na górę