BIP

Laury Babiogórskie zostały wręczone

20-12-2021, 12:34 -- redaktor

Laury Babiogórskie przyznawane są za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. Każda Gmina, która jest członkiem SGB może zgłaszać kandydatów do wyróżnienia ze swojego terenu.

Tegoroczna gala wręczenia tych prestiżowych wyróżnień, odbyła się w Gminie Bystra-Sidzina 18 grudnia. Włodarze poszczególnych gmin honorowali wyróżnieniem laureatów, których kandydatury zatwierdzone zostały przez Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia). Gospodarz spotkania, wójt Bystrej-Sidziny Stanisław Tempka wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wręczył laur stopnia szczególnego dla pana Tadeusza Uczniaka.

Pan Tadeusz Uczniak, urodził się 1 kwietnia 1943 r. Szkołę Podstawową ukończył w Bystrej Podhalańskiej, a Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej. Jest Absolwentem Studium Nauczycielskiego i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studium Podyplomowego w Krakowie. Pracował w szkolnictwie w Chrzanowie, Sidzinie (gdzie pełnił funkcję dyrektora), w Bystrej, w Technikum Rachunkowości Rolnej i Zespole Szkół im bł. Piotra Dańkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącym w Jordanowie. Przez 13 lat pełnił funkcję dyrektora w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.  Przewodnik beskidzki, prowadzący tak  po górskich szlakach jak i po sidzińskim skansenie. Wiele lat pełnił funkcję instruktora ZHP, inspektor BHP, ratownik wodny WOPR, pszczelarz, pisarz, śpiewak, opowiadacz. Niezmordowany badacz historii regionu. Wiedzę swą poszerzał poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach i kursach zawodowych oraz poprzez samokształcenie.

Członek zarządu Stowarzyszenia Tradycja i Natura w Bystrej-Sidzinie, oraz członek Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze.

 W życiu prywatnym spełniony mąż, ojciec i dziadek. Człowiek który nieustannie zadziwia wiedzą, spostrzegawczością,  jasnością umysłu i lekkością przekazu. Osoba o rzadko spotykanej charyzmie, serdeczności, dobroci, roztaczający wokół siebie radość i uśmiech często poprzedzony żartem.

Pan Tadeusz Uczniak pisze piosenki,  wiersze  jest laureatem wielu konkursów  o charakterze literackim, a ponadto jest autorem wielu opracowań z dziedziny historii regionu począwszy od opowieści zamieszczonych w zbiorze legend z Bystrej i Sidziny, poprzez badanie i opracowywanie strat wojennych tak Pierwszej jak i Drugiej Wojny Światowej, historię Ochotniczej Straży Pożarnej   w Bystrej Podhalańskiej po najnowsze „Dzieje wsi Bystra w świetle źródeł i ludowej tradycji”.

W Biuletynie Samorządowym Gminy Bystra-Sidzina, od lat publikowane są jego opracowania i artykuły, które ukazują jego wszechstronne zainteresowania, szczególne miejsce zajmuje w nich wiedza o regionie.

Pan Tadeusz to człowiek  pełen ciągle nowych pomysłów, dobrej energii, witalności, ciekawości świata, siły, wiary i przykład uczciwości, prostoty, pracowitości i zawsze -szacunku dla drugiego człowieka.

Fot. W. Comborowski

poniedziałek, 20 Grudzień, 2021
Powrót na górę