BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – kolejne komputery dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego

26-05-2021, 12:14 -- redaktor

20 kwietnia  2021 r. zawarto w Krakowie umowę w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

21 maja w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Starosta Suski oraz przedstawiciele gmin powiatu suskiego odebrali promesy w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Promesy wręczała Marta Malec-Lech członek zarządu Województwa Małopolskiego i Danuta Kawa Radna Sejmiku.

Gmina Bystra-Sidzina reprezentowana przez Pana Stanisława Tempkę otrzymała z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 50.000,00 zł., na zakup kolejnych 19 komputerów typu ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny oraz zakup oprogramowania do pracowni informatycznej w Bystrej Podhalańskiej. Zakupiony sprzęt do końca maja zostanie zamontowany w szkołach. (B.C.)

Fot. M. Leśniakiewicz

środa, 26 Maj, 2021
Powrót na górę