BIP

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

15-03-2022, 09:44 -- redaktor

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach  Programu Gmina Bystra-Sidzina pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 18.000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 4.500 zł – łącznie 22.500 zł.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór bibliotek szkolnych oraz przedszkolnych.  

Dofinansowanie pozwoli bibliotece szkolnej w Sidzinie na zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych uczniów szkoły, książek obrazkowych dla najmłodszych oraz audiobooków. Dzięki uzyskanemu wsparciu  planowany jest zakup wyposażenia czytelni (stolików i krzeseł) jak również nowych regałów. Zaplanowano również realizację działań promujących czytelnictwo wśród uczniów, między innymi  organizację spotkań z regionalnymi twórcami, przeprowadzanie projektów i konkursów czytelniczych oraz włączenie się w obchody i organizację Nocy Bibliotek.

W przypadku placówek wychowania przedszkolnego wsparcie finansowe posłuży na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo poprzez zainteresowanie dzieci książką oraz zachęcenie rodziców do czytania dzieciom w domu. 

Do udziału w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakwalifikowały się następujące placówki:

  1. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. której przyznano dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł plus wkład własny 3 000,00 zł
  2. Przedszkole Publiczne w Sidzinie, któremu przyznano dofinansowanie

    w wysokości 3 000,00 zł plus wkład własny 750,00 zł
  3. Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej, któremu przyznano dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł plus wkład własny 750,00 zł.

 

wtorek, 15 Marzec, 2022
Powrót na górę