BIP

Odznaczenie „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”

30-11-2023, 11:42 -- redaktor

25 listopada 2023 r. podczas zjazdu zwyczajnego Komendy Hufca ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Jordanowie podsumowano minione 4 lata działalności i nakreślono strategię na kolejne lata. Podczas zjazdu z funkcją komendanta żegnał się hm. Emanuel Merz. W związku z tym, wybrano nowe władze hufca. Komendantem został dotychczasowy z-ca komendanta ds. organizacyjnych, pan Wacław Bednarz.

Na spotkaniu obecni byli m.in. wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka, a także pan Marek Drobny - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w której działa drużyna jordanowskiego hufca. Odebrali oni z rąk  hm. Emanuela Merza podziękowanie za współpracę, wieloletnią pomoc, zaangażowanie i wspieranie wszelkich działań harcerskich.

Podczas spotkania, wójt Gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka poinformował, że  Kapituła Honorowa Rady Gminy Bystra-Sidzina postanowiła nadać honorową odznakę „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” pani Marcie Malińskiej.

Pani Marta Malińska rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w 2003 roku, jako nauczycielka języka angielskiego, gdzie nadal pracuje. Od początku dała się poznać, jako sumienny pracownik, dbający o poziom nauczanego przez siebie przedmiotu.

Wieloletnią pasją pani Marty jest harcerstwo, któremu poświęca bardzo wiele czasu, działając nie tylko na terenie gminy Bystra-Sidzina, ale również w Hufcu ZHP Jordanów. Od roku 1999 r. pełni funkcję zastępcy komendanta hufca d.s. kadry i programu. W roku 2003 założyła drużynę starszo-harcerską w Gimnazjum w Bystrej Podhalańskiej, pełniąc funkcję drużynowej do 2007 roku. Następnie, nadzorowała pracę drużyn w Bystrej Podhalańskiej, a od roku 2020 pełni funkcję drużynowej gromady zuchowej. Swoją pracą i zaangażowaniem oraz  uwrażliwianiem podopiecznych na piękno swojej Małej Ojczyzny, ma wpływ na wychowanie lokalnej harcerskiej braci. Jest bardzo lubianym instruktorem, chętnie pomagającym i wspierającym młodą kadrę harcerską na terenie Bystrej Podhalańskiej.

Kapituła Honorowa Rady Gminy Bystra-Sidzina uznała, że jako osoba zaangażowana na wielu płaszczyznach w rozwój i promocję gminy, ponadto prezentująca godną naśladowania postawę aktywnego wychowawcy, zasługuje na wyróżnienie Odznaką Honorową Gminy Bystra-Sidzina. (A.N.)

 

czwartek, 30 Listopad, 2023
Powrót na górę