BIP

Pieniądze dla Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej

28-06-2022, 13:55 -- redaktor

Kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na prace związane  z rozbudową skansenu. Projekt pn. „ Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez rozbudowę skansenu oraz utworzenie mobilnej strefy rekreacyjno – sportowej”, jaki w styczniu br. został złożony za pośrednictwem LGD Podbabiogórze uzyskał akceptację i został przeznaczony do realizacji. Kwota dofinansowania to prawie 85.000 zł. Operacja obejmuje odtworzenie budynku przewiezionego z Bystrej Podhalańskiej oraz zakup sprzętu rekreacyjnego do wykorzystania w skansenie. To kolejny projekt inwestycyjny realizowany przez jednostkę mający na celu ochronę dóbr kultury regionu jak również możliwość rozszerzenia oferty skansenu tak licznie ostatnio odwiedzanego przez gości. (J.Cz.) Fot. Skansen MKL

 

wtorek, 28 Czerwiec, 2022
Powrót na górę