BIP

Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz czystego powietrza

10-04-2015, 07:28 -- Barbara Dudek

 

 

Dnia 8 kwietnia 2015r. w Rabce-Zdroju, Wójt Gminy Bystra-Sidzina uroczyście podpisał deklarację współpracy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Oprócz Gminy Bystra – Sidzina do projektu przystąpiło 44 instytucji i samorządów z województwa małopolskiego.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na pozyskanie środków finansowych, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy przede wszystkim poprzez wymianę niskosprawnych kotłów na kotły bardziej ekologiczne i nowocześniejsze, spełniające normy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Projekt zintegrowany LIFE obejmuje m. in. zatrudnienie tzw. ekodoradcy, którego zadaniem będzie wspieranie wdrażania Programu ochrony powietrza, kampanie informacyjne, szkolenia oraz analizy.

Pełny wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE zostanie złożony przez Województwo Małopolskie do Komisji Europejskiej do dnia 17 kwietnia 2015r. Jeżeli decyzja Komisji o przyznaniu dofinansowania będzie pozytywna realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2015r. i potrwa do końca 2023r.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl   (K.K)

Fot.: UM Rabka -Zdrój

 

           

 

Powrót na górę